1480035560898_2761
1480081205666_3184
1480081186735_2898
1479658707887_2575
1480035564990_2830
1480035560898_2761
1480081205666_3184
1480081186735_2898
1479658707887_2575
1480035564990_2830

Tượng phật 09

Cơ sở sản xuất đồ thờ, tượng phật, thi công các hạng mục công trình đền thờ, miếu mạo, thờ cúng tư gia. Làng nghề Sơn Đồng nổi tiếng, với cơ sở 5000 m2, đội ngũ thợ lành nghề cao, hàng năm cung ứng hàng 1000 sản phẩm xuất khẩu…