1479735348401_2637
1480035561913_2777
1479735344879_2597
1479735344689_2594
1479735348401_2637
1480035561913_2777
1479735344879_2597
1479735344689_2594

Bàn thờ 02

Cơ sở sản xuất đồ thờ, tượng phật, thi công các hạng mục công trình đền thờ, miếu mạo, thờ cúng tư gia. Làng nghề Sơn Đồng nổi tiếng, với cơ sở 5000 m2, đội ngũ thợ lành nghề cao, hàng năm cung ứng hàng 1000 sản phẩm xuất khẩu…